شبیه سازی انسان از نظر فقه اسلامی
41 بازدید
ناشر: انتشارات نجفی
نقش: نویسنده
شابک: 9780-600-92281-3-3
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از ویژگیهای انسان تفکر و تحقیق است. انسان عطش و شیفتگی زیادی نسبت به کشف مجهولات و به دست آوردن معلومات جدید در زمینه های مختلف دارد و بر این اساس نیازهای خود را برطرف مینماید سکوت اسلام در مقابل نیازهای بشر و موضوعات جدید، با خاتمیت و جامعیت آن و با تعالیم اهل بیت علیه السلام سازش ندارد لذا در این جا یک سوال مهم و اصلی مطرح میباشد که هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که : آیا شبیه سازی انسان با مبانی دینی سازگار است و فقه اسلام شبیه سازی انسان را به عنوان مختلف آن جایز میداند.؟