شرح رسائل علامه شیخ مرتضی انصاری
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رسائل یکی از کتابهای اصولی است که در سظح عالی حوزه های غلمیه تدریس میشود. به دلیل سنگینی مطالب آن نیاز به شرحی جامع و در عین حال ساده و روان داشت تا طلاب بتوانند از آن استفاده کنند و هدف این شرخ تحقق این مهم است.